Współpraca

 • „Koło Historii”
  Czasopismo naukowe studentów historii
  Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  ISSN 1505-8530

  Pierwszy numer „Koła Historii” ukazał się wiosną 1998 r., jako zbiór materiałów Koła Naukowego Historyków Studentów UMCS.
  Najnowszy, numer 22, to recenzowany periodyk naukowy, afiliowany z Instytutem Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
  W procesie wydawniczym znajduje się aktualnie 23. numer czasopisma. Na recenzje i sprawozdania czekamy do 25 lipca pod adresem: kolo.historii.knhs@gmail.com.  Numer 22

  Numer 21
  Numer 20
  Numer 19
  Numer 18
  Numer 17
  Numer 16
  Numer 15
  Numer 14
  Numer 13
  Zeszyt 12
  Zeszyt 11
  Zeszyt 10
  Zeszyt 9
  Zeszyt 8
  Zeszyt 7
  Zeszyt 6
  Zeszyt 5
  Zeszyt 4
  Zeszyt 3
  Zeszyt 2
  Zeszyt 1